Inclusie en Follow-Up

Patiënten worden onder een anoniem studienummer geregistreerd in een online programma voor dataverzameling, genaamd Castor. Voor de studie flow-chart klik hier.

Follow up duurt tot 5 jaar vanaf diagnose.  Na inclusie word op gezette momenten een MRI-scan gemaakt, echografie gemaakt en de kwaliteit van leven bepaald. In het schema hieronder wordt de Follow Up grafisch weergegeven.