De patiëntenpopulatie

De GRAFITI studie registreert prospectief alle patiënten met een desmoid tumor die een extra-abdominale desmoid tumor hebben, die niet is gerelateerd aan een FAP-mutatie en die niet actief wordt behandeld. Toch worden ook alle andere patiënten geregistreerd en worden zij ook gevraagd een Quality of Life formulier in te vullen. Hiermee wordt een volledig beeld van de incidentie van desmoid tumoren gevormd en kan de kwaliteit van leven tussen behandelde en niet-behandelde patiënten worden vergeleken.