Uitvoering van het onderzoek

Gedurende 5 jaar zal u onder medische observatie staan. Het schema voor de controles vindt u in de bijlage. Tijdens elke controle zal de arts u enkele vragen stellen en een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Tevens zal er een echografie of MRI-scan plaatsvinden om de eventuele groei van het gezwel vast te stellen. Naar aanleiding van de resultaten van deze onderzoeken zal de arts bepalen of het verantwoord is om de wait-and-see behandeling door te zetten of dat u in aanmerking komt voor een andere behandeling.

We vragen u ook een vragenlijst over uw kwaliteit van leven in te vullen. Dit geeft ons een indruk van de impact van de ziekte op uw leven.

GRAFITI schema